home.png

Financiële planning

Ruud Vossebeld is sinds 2012 gecertificeerd financieel planner en lid van de Federatie Financiële Planners FFP. Financiële planning gaat over sparen, beleggen, lenen, verzekeren, pensioen, huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract, schenken en erven, een huis kopen, de studie van je kinderen, over het tweede huis of de boot, over de eigen onderneming, over eerder stoppen met werken. Kortom: financiële planning gaat over jou!

Financiële planning is een bijna onmisbaar hulpmiddel bij de belangrijke beslissingen in vrijwel ieders leven. Het helpt je om greep te krijgen op je financiële toekomst, om op tijd te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, om nu te weten wat er later wel en niet binnen bereik ligt, om te weten wat je morgen moet doen om de wens van overmorgen ook echt te laten uitkomen. Het helpt ook om snel en goed om te gaan met tegenvallers, zoals werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en dergelijke.

Een goed plan heeft jou als uitgangspunt en houdt rekening met de complexe en snel veranderende regelgeving op het gebied van fiscaliteit, huwelijksvermogensrecht, sociale zekerheid, erfrecht.

Een financiële planner overziet al deze vakgebieden en kan van daaruit een plan opstellen waarbij met alle aspecten rekening wordt gehouden. De financiële planner zorgt tevens voor de uitvoering door het aansturen van de notaris, de belegger, de verzekeraar, de bank.

Maak afspraak

Nieuws

Vissers Konings fuseert met de Schipper Groep

Accountants- en belastingadvieskantoor Vissers Konings heeft besloten haar praktijk te fuseren met de Schipper Groep. lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht

Lees meer

Email: *
* Verplichte velden